Fear

May Hangganan ang Bagyo

May Hangganan ang Bagyo


Narrated by Felichi Pangilinan Buizon & Written by Felichi Pangilinan Buizon

We are not storm-free but storm-proof. We will make it through the storm, but it doesn’t mean na wala ng bagyong darating uli.

May Hangganan ang Bagyo


Narrated by Felichi Pangilinan Buizon & Written by Felichi Pangilinan Buizon

We are not storm-free but storm-proof. We will make it through the storm, but it doesn’t mean na wala ng bagyong darating uli.

Si Magdalena at Si Aldrin


Narrated by Joyce Burton Titular

Kapatid, ang takot at kabalisahan ay hindi galing sa ating Panginoong mapagmahal. Tandaan natin, “Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan, na walang kasamang kabalisahan”

Hugot


Narrated by Lara Quigaman

Mula sa pusong patuloy na binabago ng pag-ibig ni Cristo, we hear words of gratitude and praise to God. Mula sa pusong hinuhubog ng Salita ng Diyos, we can expect words of wisdom and encouragement.

Huwag Kang Matakot


Narrated by Alice Labaydan

Be assured of God’s love for you and let His love for you overcome all your fears. Magtiwala na lagi kang iingatan ng Diyos at hindi ka Niya papabayaan dahil mahal ka Niya.

CAN WE PRAY FOR YOU?

11 + 15 =