6

JULY 2021

Fulfill Your Purpose

by | 202107, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Thelma A. Alngog

Nang maisagawa na ni David ang kalooban ng Diyos, siyay namatay at inilibing na sa piling ng kanyang mga ninuno

Mga Gawa 13:36

Kapag ang isang babaeng Pacific salmon ay nasa sapat na gulang na, umaalis siya sa gitna ng karagatan at lumalangoy pabalik sa bandang itaas na bahagi ng ilog kung saan siya ipinanganak. Sa kanyang paglalakbay, nilalabanan niya ang agos at malalakas na hampas ng tubig. Nilulukso niya ang malalaking alon. Pagdating niya sa lugar na kanyang sinilangan, mangingitlog siya sa isang mababaw na lugar. After laying her eggs in the nest, her husband fertilizes them with his own sperm. Pagkatapos mangitIog, mamamatay na ang Pacific female salmon.

May kanya-kanyang purpose ang Diyos para sa Kanyang bawat nilalang. Maaaring ang layunin ng Diyos para sa isang Pacific female salmon ay mangitlog at pagkatapos ay mamatay na, ngunit mahirap isipin kung ganito rin lang ang purpose Niya para sa tao. Ang totoo, may magandang layunin ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Si David ay nagsilbing hari ng Israel na nagsagawa ng kalooban ng Diyos, at saka siya pumanaw. At isipin nating mabuti ang nangyari kay Jesus 2,000 years ago. When He reached the age of 33, He suffered, died on the cross, and then rose from the dead for our sake (Isaias 53:12; Marcos 16:9). Tinupad ni Jesus ang layunin Niya na iligtas ang sanlibutan.

Iniisip mo ba kung ano ang purpose mo sa buhay? Marahil ikaw ay isang OFW who missed all the milestones of your kids, pero napagtapos mo naman sila sa pag-aaral. Baka isa kang guro na nakapagturo sa iba’t ibang klase ng mag-aaral sa loob ng mahigit 40 taon hanggang magretiro na. O isa kang housewife na nag-aalaga ng iyong anak na may kapansanan. Whatever your situation is, may purpose ang Diyos sa iyo. Trust the grace of God to enable you to fulfill your purpose in life. Take heart and believe! Manampalataya kay Jesus at sumunod sa Kanyang kalooban para sa iyo.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord give us the wisdom to discover our true purpose in life. May we stay in our course and remain faithful to You.  Direct and lead us in the powerful name of Jesus. Amen.

APPLICATION

You will discover your purpose in life habang patuloy mong binabasa ang Salita ng Diyos. As you discover your purpose, print and post it on your wall. Believe and declare, “By God’s grace, I will fulfill my purpose!” Declare this daily, by faith in Jesus’ name.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

8 + 6 =