5

JULY 2021

God to the Rescue!

by | 202107, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by M.C. Navarro

Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo’y subukin nang higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon.

1 Mga Taga-Corinto 10:13

“Follow your heart.” Sa sentence na ito nakabase ang overwhelming majority ng mga ending ng romantic movies na nagiging blockbuster. And it’s easy to see why. Nakakakilig at nakakabilib when someone just goes for what he or she wants dahil hindi lahat, may tapang o lakas na loob na gawin ito.

Pero sa tunay na buhay, following your heart only isn’t always the best advice. Paano kung gusto mong pumasok sa isang relasyon, pero ang taong pinili mo ay kasal sa iba? O kaya paano kung ikaw ang may-asawa, pero gusto mo na siyang iwan dahil “nag-fall out of love” ka na sa kanya? Paano kung kailangan mong manira ng ibang tao para lang makuha ang promotion na gusto mo?

Maaari mong sabihin na okay lang ang gusto mong gawin, “because this will make me happy.” We live in a time kung saan napakataas ng premium na ibinibigay sa personal happiness. We strive to get it at whatever cost, kahit pa kailangang isantabi ang ating sense of right and wrong, pati na rin ang personal accountability.

Ayon sa 1 Corinto 6:12, malaya tayong gumawa ng kahit ano, pero hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Kung ang nagpapasaya sa atin ay magdadala sa atin sa sin, that happiness would only be temporary and superficial. Eventually, it will give way to guilt and other bad consequences.

Whenever we are tempted to sin, alalahanin natin ang 1 Corinto 10:13: “Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo’y subukin nang higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon.” Tumawag tayo kay Lord, at maaasahan natin Siyang darating to the rescue!

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, sanay akong maghanap ng kaligayahan sa mga tao at sa mga materyal na bagay. Pero ngayon, gawin po Ninyong masunurin ang puso ko sa Inyo. Tulungan Ninyo akong i-let go ang kahit anong hindi nakakalugod sa paningin Ninyo. Through Jesus, I am victorious over temptation and sin!

APPLICATION

Kung nagsa-struggle ka sa pag-iwas sa masama, maghanap ka ng accountability partner—isang taong mapapagsabihan mo kapag nati-tempt ka na gawin ang hindi dapat. Piliin ang isang taong tutulungan at ipagdarasal ka upang ma-overcome mo ang struggles mo.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

2 + 6 =