1

DECEMBER 2021

Make Your Mornings G.R.E.A.T.

by | 202112, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Mari Kaimo & Written by M.C. Navarro

Kung umaga’y ipadama iyong wagas na pag-ibig, at sa buong buhay nami’y may galak ang aming awit.

Mga Awit 90:14

Umaga na naman at ipit ka sa traffic. Kaysa mainis, how about spending some time with the Lord and staying positive? Puwede kang makinig ng worship music o magbasa ng ilang chapters ng Bible sa phone o tablet mo. Puwede ring sumubok ng bagong paraan ng pagdarasal.

Start with GRATITUDE. Magpasalamat sa Panginoon para sa kabutihan Niya. Tulad ng sinasabi sa Mga Panaghoy 3:22-23, ang pag-ibig at habag ng Diyos ay sariwa bawat umaga. There is always something new to be thankful for.

Pagkatapos nito, REFLECT and REPENT. Bagama’t kapag tinanggap natin si Jesus bilang Tagapagligtas, we are assured of eternal life, minsan we still commit sin. Maigi na magsimula ng habit of confessing these sins to the Lord dahil ayon nga sa Mga Kawikaan 28:13, ang mga nagkukubli ng kasalanan ay hindi napapabuti. Then, thank the Lord for His forgiveness.

Sunod, EXPLORE the things you want to ask from God. Sa Mateo 7:7, sinabi ni Jesus na kung tayo’y hihingi, tayo’y mabibigyan. Hindi lang ito para sa ating mga pangangailangan. We can—and should—pray for others as well dahil nais ng Diyos na magtulungan tayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa (Mga Taga-Galacia 6:2).

Huwag nating kalimutan to ASCRIBE GLORY to our God. Purihin natin ang maluwalhating pangalan ng ating Panginoon; sambahin natin ang banal Niyang kaayusan. We should praise Him because He is worthy to be praised.

Finally, TRUST na narinig Niya ang dasal mo. Panghawakan mo ang Hebreo 11:6 bilang pangako ng Diyos—na sinumang lalapit at mananampalataya sa Kanya’y makakatanggap ng gantimpala.

Ano pa ang hinihintay mo? Start the day right with the Lord.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, uumpisahan ko ang araw na ito sa piling Ninyo. Gabayan Niyo ako upang maging kalugod-lugod ang lahat ng gagawin ko sa paningin Ninyo.

APPLICATION

Commit to using this prayer guide sa bawat umaga ng linggong ito. See what a difference it would make sa outlook mo. 

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

2 + 10 =