Say NO to Evil Words

Say NO to Evil Words


Narrated by Binoy Sadia & Written by Yna Reyes

Ang labi ng walang Diyos, sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa.

Say NO to Evil Words

May Forever


Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Yna Reyes

Sa Diyos mo lang masusumpungan ang forever, in the person of Jesus. Open your heart.

Say NO to Evil Words

Thank you, Sorry, Help!


Narrated by Jamey Santiago Manual & Written by Yna Reyes

He knows if our cry for help comes from a real place of need. Hindi natin mabobola ang Diyos sa pamamagitan ng mabubulaklak na salita.

Say NO to Evil Words

Magandang Balita!


Narrated by Shekinah Grama & Written by Yna Reyes

Sa panahong ito ng bad news, may good news na kailangang marinig ng lahat ng tao. Ito ang Magandang Balita mula sa Diyos.

Say NO to Evil Words

Binabago Ka Niya Araw-Araw


Narrated by Ivy Catucod & Written by Yna Reyes

Ang mahalaga, nanampalataya ka at isinuko mo na ang buong buhay mo kay Jesu-Cristo. Mahalaga ring baguhin ang pag-iisip ayon sa kalooban ng Diyos.