The Rock

The Rock


Narrated by Alice Labaydan

In the end, wala sa good works natin ang katiyakan ng kaligtasan natin. Sa completed work lang ni Jesus on the Cross—doon lang tayo makakaasa.

The Rock

The Prayer of Jesus


Narrated by Albino Sadia

The unity of believers worldwide will draw many people to faith in Christ. Kapag nagkakaisa ang lahat ng believers sa mensahe ng Ebanghelyo, makikinig sa atin ang mundo.

Hugot

Hugot


Narrated by Lara Quigaman

Mula sa pusong patuloy na binabago ng pag-ibig ni Cristo, we hear words of gratitude and praise to God. Mula sa pusong hinuhubog ng Salita ng Diyos, we can expect words of wisdom and encouragement.

Diyos Na Kanlungan

Diyos Na Kanlungan


Narrated by Joyce Burton Titular

If you truly believe in God, kung sinuko mo na sa Kanya ang buong buhay mo, papatunayan Niya sa iyo na Siya ang iyong lakas at kanlungan. Ipapakita Niya sa iyo na Siya ang iyong saklolo …

Pray As You Go

Pray As You Go


Narrated by Ivy Catucod

If you keep your eyes open throughout the day, you can really pray as you go. Napakarami mong maipagpapasalamat sa Lord.