This Digital World

This Digital World


Narrated by Celeste Endriga-Javier & Written by Celeste Endriga-Javier

Bulaklak ng Kalabasa

Bulaklak ng Kalabasa


Narrated by Celeste Endriga-Javier & Written by Celeste Endriga-Javier

Chasing a Waterfall

Chasing a Waterfall


Narrated by Celeste Endriga-Javier & Written by Celeste Endriga-Javier

New Year’s Eve

New Year’s Eve


Narrated by Icko Gonzales & Written by Celeste Endriga-Javier

Magpasalamat tayo at sambahin natin Siya dahil sa Kanyang naging katapatan sa atin.

Harapin ang Salarin!

Harapin ang Salarin!


Narrated by Binoy Sadia & Written by Celeste Endriga-Javier

Mainam na palipasin muna ang galit nang mag-isa. Magmuni-muni. Mag-pray.