Fact Finder

Fact Finder


Narrated by Miriam Quiambao Roberto”

Malayo na nga ang narating ng ating henerasyon sa mga kaalaman at madali pa itong i-share sa iba. Ngunit nakakasiguro ba tayo na tama ang mga natututunan natin mula sa mga ito?

Kailan ang Rest Day Mo?

Kailan ang Rest Day Mo?


Narrated by Miriam Quiambao Roberto

Subalit ang tanong, kailan ka huling nagpahinga mula sa trabaho? Maaaring physically wala ka sa work station mo pero masasabi mo bang naipahinga mo rin ang isip mo mula sa trabaho?

Are You Satisfied?

Are You Satisfied?


Narrated by Gutch Gutierrez

Sinumang lalapit at mananampalataya sa Kanya ay hindi na magugutom at mauuhaw kailanman. At ang pangako Niya ay lahat ng kumilala at sumampalataya sa Anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at bubuhayin sila muli sa huling araw.

There Is Hope in Jesus

There Is Hope in Jesus


Narrated by Sonja Calit

Tanging sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus tayo napatawad at nagiging katanggap-tanggap. There is hope in Jesus.