Kaibigan ng mga Makasalanan

Kaibigan ng mga Makasalanan


Narrated by Alice Labaydan & Written by Deb Arquiza

Sa kabila ng mga kasalanan ni Zaccheus, at kahit na ayaw sa kanya ng maraming tao, pinili ni Jesus na lapitan siya.

Kaibigan ng mga Makasalanan

#Instaworthy or Praiseworthy?


Narrated by Peter Kairuz & Written by Michellan Alagao

Ani Apostle Paul, dapat ang laman ng isip natin: mga bagay na kapuri-puri, totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang.

Kaibigan ng mga Makasalanan

Huwag Apathetic


Narrated by Mari Kaimo & Written by Joshene Bersales

Turo ni Jesus sa Marcos 12:31, mahalin natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili.

Kaibigan ng mga Makasalanan

Share It!


Narrated by Josephine Rayton & Written byThelma A. Alngog

Kaya let us share our blessings. Ang pagtulong sa nangangailangan ang patunay ng ating pag-ibig sa Diyos.

Kaibigan ng mga Makasalanan

From Grace to Grace


Narrated by Lara Quigaman Alcaraz & Written by Yna S. Reyes

In the same way that God dealt with us graciously by forgiving our sins, we also are to extend that grace to others by forgiving them.

Kaibigan ng mga Makasalanan

Ang Tunay Nating Boss


Narrated by Josephine Rayton & Written by Precious Marian Calvario

Huwag kang bibitaw sa paggawa ng best mo anuman ang iyong trabaho. May naghihintay sa iyong gantimpala mula kay Lord.