Low Batt Ka Ba?

Low Batt Ka Ba?


Narrated by Alex Tinsay”

Mabuti na lang at binibigyan tayo ng assurance ng Salita ng Diyos na hindi natin kailangang kayanin ang lahat ng challenges na dumadating sa atin using our own strength.

Ipon Now, Gastos Later

Ipon Now, Gastos Later


Narrated by Alex Tinsay”

God blesses you and allows you to enjoy the fruits of your labor. Mag-ingat lang na hindi mabaon sa utang dahil dito.

Rahab

Rahab


Narrated by Miriam Quiambao Roberto”

Hers was a faith big enough to believe God and that she was doing the right thing by protecting His people. Dahil sa kanyang pananampalataya, nagbago ang buhay niya.

Hindi Ka Nag-iisa

Hindi Ka Nag-iisa


Narrated by Camila Kim Galvez”

At kung may pangarap ka mang hindi pa natutupad, huwag kang panghinaan ng loob. Always remember that God is a step ahead, and He is working on your behalf.

Excited Ka ba sa Heaven?

Excited Ka ba sa Heaven?


Narrated by Jocelyn Rayton”

Meron na tayong all-expense paid ticket to heaven, thanks to Jesus. Sinabi ni Jesus na sa bahay ng Kanyang Ama ay maraming silid at ipinaghahanda Niya tayo ng matitirhan.

Kapag may bagyo

Kapag may bagyo


Narrated by Alice Labaydan”

Let us not forget that God is in control of everything—natural man iyang bagyo o bagyo ng buhay. Jesus is powerful at kaya Niyang patigilin ang mga nakakapinsala sa atin.