Diyos, Aming Tahanan

Diyos, Aming Tahanan


Narrated by Jocelyn Rayton & Written by Michellan Kristine S. Alagao

Saan ka man naroroon, anuman ang yari ng iyong tirahan, ang tunay na proteksyon, kapahingahan, at pagmamahal ay sa Diyos mo matatagpuan.

There Is Hope in Jesus

There Is Hope in Jesus


Narrated by Sonja Calit

Tanging sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus tayo napatawad at nagiging katanggap-tanggap. There is hope in Jesus.