Pray for Your Friends

Pray for Your Friends


Narrated by Alex Tinsay & Written by Michellan Kristine S. Alagao

Kung kaya ni Job na patawarin ang tatlong kaibigan niya, kaya din natin itong gawin sa tulong ng Diyos. Magpatawad tayo.

Pray for Your Friends

Be kind to Widows and Orphans


Narrated by Lara Quigaman

Hindi ka nag-iisa at hindi ka Niya iiwanan! Bahagi ng utos ng Diyos sa mga Israelita noon ang huwag apihin ang mga balo at mga ulila.

Pray for Your Friends

Time Management


Narrated by Peter Kairuz”

Magiging matalino tayo sa paggamit ng oras if we will consider every 24 hours of each day as a precious resource given by God.

Excited Ka ba sa Heaven?

Excited Ka ba sa Heaven?


Narrated by Jocelyn Rayton”

Meron na tayong all-expense paid ticket to heaven, thanks to Jesus. Sinabi ni Jesus na sa bahay ng Kanyang Ama ay maraming silid at ipinaghahanda Niya tayo ng matitirhan.

Iron Sharpens Iron

Iron Sharpens Iron


Narrated by Joyce Burton Titular

Dahil sa kanilang palitan ng kuro-kuro, nasha-sharpen sila at nagiging better people. Tumatalas ang kanilang pag-iisip at nagiging mas maunawain at magalang sila sa kapwa.