Patience is a Virtue

Patience is a Virtue


Narrated by Mari Kaimo & Written by Joshene Bersales

Great things come to those who wait on God.

Patience is a Virtue

Don’t Miss the Blessings


Narrated by Icko Gonzalez & Written by Joshene Bersales

Kaya huwag natin sayangin ang pagkakataon na makatanggap ng blessings by not putting our faith in Jesus. Manampalataya tayo kay Jesus.

Patience is a Virtue

Paying It Forward


Narrated by Sonjia Calit-Kakilala & Written by Joshene Bersales

Paano pa kaya kung una tayong nakatanggap ng blessing? Hindi ba maganda na tayo naman ang maging pagpapala sa ibang tao?

Patience is a Virtue

Huwag Apathetic


Narrated by Mari Kaimo & Written by Joshene Bersales

Turo ni Jesus sa Marcos 12:31, mahalin natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili.

Patience is a Virtue

Big God, Small Questions


Narrated by Mari Kaimo & Written by Joshene Bersales

Okay lang na magtanong ka, pero huwag mong hayaang magtapos dito. Manampalataya sa Panginoon. Never mind that you don’t understand all of His plans. Magtiwala ka.