Hindi Tayo Invisible

Hindi Tayo Invisible


Narrated by Jocelyn Rayton

Hindi nalilimutan ng Diyos ang lahat ng ginagawa nating kabutihan para sa iba. Hindi lingid sa Kanya ang pagmamahal natin sa ating kapwa at na-appreciate Niya ang pagtulong natin sa iba.

5:01

5:01


Narrated by Icko Gonzalez

Malinaw ang utos ni Jesus sa Mateo 7:1-2: “Huwag kayong humatol, nang kayo’y di hatulan. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba.”

Mission o Ako?

Mission o Ako?


Narrated by Gutch Gutierrez

Have you ever been put in a situation na pinapipili ka between someone you love and something you feel is your calling? Ano ang iyong naging response?