For Now

For Now


Narrated by Sonjia Calit & Written by Joshene Bersales

Hindi rin nagbabago ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ayon sa Mga Panaghoy 3:22, “Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw

For Now

Pangarap Ka Na Lang Ba?


Narrated by Jewel Valeroso

Pero walang imposible kay Lord. Isang successful career, the perfect partner, o kahit pagiging hokage pa ’yan, kung will ito ng Panginoon, ibibigay Niya

For Now

Friendship Forever


Narrated by Miriam Quiambao Roberto

Unang nag-extend ng hand of friendship si Jesus sa atin nang iniunat ang Kanyang mga kamay at ipinako ang mga ito sa krus. Dahil mahal na mahal Niya tayo

For Now

Ang Eternal Word ni God


Narrated by Alex Tinsay

Anuman ang ating pinagdadaanan, meron tayong makikitang passage sa Bible na makakatulong sa atin. Marami rin tayong mapupulot na lesson sa buhay ng iba’t ibang Bible characters.

Ipon Now, Gastos Later

Ipon Now, Gastos Later


Narrated by Alex Tinsay”

God blesses you and allows you to enjoy the fruits of your labor. Mag-ingat lang na hindi mabaon sa utang dahil dito.