Ang Pinto

Ang Pinto


Narrated by Sonjia Calit & Written by Monica Serreon

Never Give Up

Never Give Up


Narrated by Sonjia Calit & Written by Monica Serreon

Hindi ka Kakalimutan

Hindi ka Kakalimutan


Narrated by Peter Kairuz

Don’t ever think na kinalimutan ka na ng Diyos. Ang sinumang sumampalataya sa Anak ng Diyos na si Jesus ay binigyan ng Diyos ng right na maging anak Niya (Juan 1:12).