Bakit Siya Naging Cold Bigla?

Bakit Siya Naging Cold Bigla?


Narrated by Peter Kairuz & Written by Elaine Lagat

But it’s amazing that even if Jesus knew that our love for Him will grow cold, He still chose to stay. He did not give up. He did not leave us.

Imbes na Matakot

Imbes na Matakot


Narrated by Jocelyn Rayton & Written by M.C. Navarro

If you have faith in the Lord, tandaan mo that you are under His protection. Learn to rest in Jesus and enjoy His blessings.

Pa-victim o Pabebe?

Pa-victim o Pabebe?


Narrated by Jocelyn Rayton & Written by M.C. Navarro

Ang paglapit natin sa trono ng Diyos ay pagkilala na mahabagin Siya, kaya we can experience His grace and mercy.

Sino ang Default Mo?

Sino ang Default Mo?


Narrated by Felichi Pangilinan-Buizon & Written by Felichi Pangilinan-Buizon

Kahit gaano kabigat ng iyong pasanin, kahit ilan pa iyan, mabibitbit iyan ng ating Makapangyarihang Diyos.

Hindi K.J. si God

Hindi K.J. si God


Narrated by Honeylet Venisse A. Velves & Written by Honeylet Venisse A. Velves

Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay sa sinumang ang gawain ay matuwid at marangal.

Susi sa Makabuluhang Buhay

Susi sa Makabuluhang Buhay


Narrated by Alex Tinsay & Written by Timmy Yee

Ang buhay ay nagiging makabuluhan kapag kinilala natin ang ating Manlilikha anuman ang ating ginagawa.