Pangako sa Pagtanda

Pangako sa Pagtanda


Narrated by Jocelyn Rayton & Written by Rebecca M. Cabral

Most of us dread getting old. Kasabay kasi ng pagtanda ang paghina ng katawan, pagbagal ng kilos, pag-ikli ng pasensya.

Pangako sa Pagtanda

Soli Deo Gloria


Narrated by Jamey Santiago-Manual & Written by Yna S. Reyes

Sa panahong ito ng selfies, beauty queens, at super athletes, madaling malimutan na hindi tao ang center of the universe.

Pangako sa Pagtanda

Tuwing Kailan Ba Dapat Manalangin?


Narrated by Alice Labaydan & Written by Deb Bataller

Magtiwala ka lang na alam Niya ang best time kung kailan mo matatanggap ang mga pinagpe-pray mo.

Pangako sa Pagtanda

Know Jesus


Narrated by Alex Tinsay & Written by Elaine Lagat

It’s good to know the story of Jesus through history, but it’s another thing to know Jesus personally.

Pangako sa Pagtanda

Keep Going!


Narrated by Mari Kaimo & Written by Jeaneth DP Panti

Idulog mo lahat sa Kanya. Iiyak mo ngayon, pero bukas, babangon at tatakbo ka muli kasama Siya.