Pain Free

Pain Free


Narrated by Gutch Gutierrez & Written by Thelma A. Alngog

Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay magkasakit at masaktan, but because we live in a fallen world, nararanasan natin ang mga ito.

Pain Free

Sapat ang Biyaya Niya


Narrated by Neil Barnes & Written by Rhoxanne Villasin

Hindi dead end ang kahinaan mo. Isa itong open space para mas maipakita ng Diyos sa iyo na makakaya mo dahil sinasamahan ka Niya.

Pain Free

Big “C”


Written & narrated by Honeylet Venisse A. Velves

Anuman ang pinagdaraanan mo, know that our God is the great Healer and Provider.

Pain Free

Ang mas Mabuti Kaysa sa Paggawa ng Mabuti


Narrated by Gutch Gutierrez & Written by Precious Marian Calvario

Magpapasakop tayo sa Panginoong Jesus at tuturuan Niya tayong sumunod sa kalooban ng Diyos.

Pain Free

Say NO to Evil Words


Narrated by Binoy Sadia & Written by Yna Reyes

Ang labi ng walang Diyos, sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa.

Pain Free

Speak Life


Written & narrated by Honeylet Venisse A. Velves

Learn to speak the truth of God’s Word. Be positive instead of negative. Utter words of good health and prosperity.