Easier Said than Done?

Easier Said than Done?


Narrated by Alex Tinsay & Written by Rhoxanne Villasin

Every time you hold a grudge against someone, inaalisan mo ng pagkakataon ang sarili mo na maging masaya.

What’s Your Story?

What’s Your Story?


Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Yna S. Reyes

Find ways to share your story. Puwede mo itong i-post sa social media mo or share with a friend over a cup of coffee.

Maling Pagmamahal

Maling Pagmamahal


Narrated by Alex Tinsay & Written by Timmy Yee

Ang Diyos ang masaganang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan natin para tayo masiyahan.

Victory over Giants

Victory over Giants


Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Thelma A. Alngog

Get into the Word of God. Believe His promises. At gaya ng sabi ni Apostol Pablo, “Magpasalamat tayo sa Diyos”.

Receiving a Gift

Receiving a Gift


Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Honeylet Venisse A. Velves

When someone gives you a gift or help, thank the person and pray for him or her. Consider paying it forward to make someone happy.

Mapagkakatiwalaan Ka ba sa Pera?

Mapagkakatiwalaan Ka ba sa Pera?


Narrated by Erick Totanes & Written by Sheena Ferrer

Ipinagkatiwala Niya sa ‘yo ang resources para gamitin at palaguin mo para sa iyong kapakinabangan at ng ibang tao.